Miliwoltomierz w.cz.

Miliwoltomierze w.cz. służą do pomiaru napięć w stopniach w.cz. i p.cz. odbiorników. Ze względu na niewielkie wartości napięć jest wymagane, aby umożliwiały one pomiar sygnałów od pojedynczych mikrowoltów do ok. 1 V. Rozróżniamy dwa podstawowe typy miliwoltomierzy w.cz.: selektywne i szerokopasmowe. Miernik selektywny pozwala na pomiar napięcia w wąskim, na ogół regulowanym paśmie częstotliwości. Używa się go wówczas, gdy mamy do czynienia z bogatym widmem częstotliwości, np. na wyjściu mieszacza. Miernik selektywny ma, poza przełącznikiem zakresów pomiaru napięcia, także zespół organów manipulacyjnych związanych z dostrajaniem do częstotliwości mierzonego sygnału. Są to: przełącznik zakresów częstotliwości, pokrętło płynnego dostrojenia i przełącznik szerokości pasma pomiarowego. Ponadto mierniki tego typu zawierają na ogół detektory modulacji sygnału, co pozwala na słuchową kontrolę pracy. W zasadzie są wykonywane dwa typy miliwoltomierzy (a raczej mikrowoltomierzy) w.cz.: do 30 MHz i powyżej 30 MHz do pomiarów w torach AM i FM. Niekiedy mierniki te są wyposażone we wskaźniki głębokości modulacji lub dewiacji. Z punktu widzenia użytkowego, poza czułością i częstotliwością pracy, niezwykle istotny jest sposób pomiaru. Na ogół przyrządy tego typu są wyposażone w sondę pomiarową, którą umieszcza się bezpośrednio w punkcie pomiarowym. Ma to na celu uniknięcie wpływu połączeń na wynik pomiaru. Sondy wykonywane są w dwóch odmianach: o dużej impedancji oraz 50 omów lub 75 omów. Sonda o dużej impedancji, o niewielkiej pojemności wejściowej, rzędu 2 do 5 pF, może być przyłączona bezpośrednio do obwodów rezonansowych, szczególnie na torach AM. Miliwoltomierze szerokopasmowe nie różnią się w zasadzie, poza — oczywiście — szerokością pasma od miliwoltomierzy m.cz. W celu uniknięcia błędów pomiaru spowodowanych przyłączeniem regułą jest stosowanie sond pomiarowych.