Wskaźniki jakości regulacji

Wskaźników jakości regulacji jest wiele. Część służy do oceny przebiegów przejściowych sygnały wyjściowego po wystąpieniu zakłócenia lub zmianie wartości zadanej, inne dotyczą właściwości układów w stanie ustalonym, niektóre ujmują łącznie właściwości w stanach przejściowych i w stanie ustalonym. W praktyce o przydatności poszczególnych wskaźników jakości regulacji decydują przesłanki fizyczne.

Często używa się wskaźników: czas regulacji tr i współczynnik przeregulowania x. Wskaźnik tr jest czasem od chwili wystąpienia zakłócenia do chwili, gdy uchyb przejściowy zmaleje poniżej pewnej ustalonej wartości, na przykład poniżej 5% uchybu maksymalnego, jaki wystąpiłby w układzie bez regulatora. Przeregulowanie, wyrażone w procentach jest określone stosunkiem dwóch wartości maksymalnych uchybu chwilowego.