Wzmacniacz rezonansowy

Wzmacniacz rezonansowy, zwany także selektywnym, służy do wzmacniania napięcia w wąskim (relatywnie) paśmie częstotliwości, leżącym wokół częstotliwości środkowej fo. Sygnały leżące poza użytecznym pasmem powinny być w maksymalnym stopniu tłumione. We wzmacniaczach selektywnych elementem umożliwiającym uzyskanie wymaganej charakterystyki przenoszenia jest obwód rezonansowy lub filtr pasmowy. W typowym przypadku obwód rezonansowy ma postać równoległą i jest włączony w obwód kolektora.

Wartość modułu impedancji równoległego obwodu RLC osiąga maksimum dla częstotliwości rezonansowej. Ponieważ wzmocnienie stopnia tranzystorowego w układzie WE jest proporcjonalne do modułu impedancji widzianej z kolektora, to charakterystyka wzmocnienia w funkcji częstotliwości będzie odwzorowaniem charakterystyki obwodu rezonansowego. Należy przy tym pamiętać, że w zakresie większych częstotliwości nie można pominąć składowych reaktancyjnych parametrów tranzystora, a szczególnie jego pojemności wyjściowej, która wnosi się do obwodu rezonansowego. Różnice między rezystancjami (wyjściową czy wejściową) tranzystora a rezystancją dynamiczną obwodów rezonansowych powodują, że dla uzyskania maksymalnego wzmocnienia mocy niezbędne staje się zastosowanie układów dopasowujących.