Obiekty statyczne i astatyczne

Analizę właściwości dynamicznych procesów dogodnie jest rozpocząć od klasyfikacji obiektów regulacji. Zasadniczo wyróżniamy obiekty statyczne i obiekty astatyczne. Odpowiedź na skok jednostkowy obiektu statycznego ma stałą wartość ustaloną. Dla obiektów astatycznych odpowiedź skokowa jest w stanie ustalonym przebiegiem narastającym. Obiekt statyczny charakteryzuje się następującymi parametrami dynamicznymi:

- zastępczą stałą czasową T

- opóźnieniem T0

Współczynnik wzmocnienia statycznego obiektu oblicza się jako stosunek wartości ustalonych sygnału wyjściowego do wejściowego.

Dla obiektu astatycznego określa się dwa parametry zastępcze dynamiczne: współczynnik wzmocnienia prędkościowego i czas opóźnienia T0. Dla obiektów astatycznych nie podaje się charakterystyki statycznej y(u).

Przykładem obiektu statycznego może być układ termiczny, bowiem temperatura nie może przekroczyć temperatury grzejnika. Przykładem obiektu astatycznego może być zbiornik bez odpływu, którego sygnałem wejściowym jest strumień objętościowy, a wyjściowym — zapełnienie zbiornika.