Miliwoltomierz m.cz.

Mierniki uniwersalne nie nadają się w zasadzie do dokładnych pomiarów napięć zmiennych. Pomijając nieliczne wyjątki, nie umożliwiają one dokonywania pomiaru małych napięć w szerokim paśmie częstotliwości. Miliwoltomierze m.cz. są budowane z reguły jako mierniki aktywne, zawierające rozbudowane układy wzmacniające i prostownicze. Z użytkowego punktu widzenia interesujące są trzy parametry miliwoltomierza: minimalny zakres pomiarowy, zakres częstotliwości pracy oraz impedancja wejściowa. W niektórych typach pomiaru istotna jest możliwość określenia wartości skutecznej lub szczytowej mierzonego napięcia. Stosuje się wówczas specjalne miliwoltomierze wartości skutecznej lub wartości szczytowej. Typowe miliwoltomierze umożliwiają pomiar napięć rzędu pojedynczych miliwoltów na pełną podziałkę przy impedancji wejściowej około jednego megaoma. Pasmo częstotliwości zawiera się zwykle między pojedynczymi hercami (Hz) i co najmniej 200 kHz.