Miernik uniwersalny

Miernik uniwersalny jest najbardziej popularnym przyrządem, umożliwiającym pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych i rezystancji. Od miernika uniwersalnego, tak jak zresztą od wszystkich przyrządów pomiarowych, jest wymagane, aby w jak najmniejszym stopniu wpływał na pracę mierzonego układu. Rozróżniamy trzy podstawowe rodzaje mierników, różniących się sposobem odczytu mierzonych wartości oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi.
Do pierwszego rodzaju zaliczamy mierniki analogowe — wychyłowe, nie wymagające zasilania (poza obwodem omomierza). Podstawą ich konstrukcji jest miernik magnetoelektryczny wskazówkowy, wyposażony w zespół przełączanych rezystorów szeregowych i boczników (rezystorów bocznikowych). Czułość miernika (ustroju) określa parametry całego przyrządu. Jest ona definiowana jako wartość prądu przepływającego przez ustrój, niezbędnego dla całkowitego wychylenia wskazówki przyrządu. Wartość ta nie przekracza na ogół 20...50 kiloomów na volt, dlatego też nie należy używać tego typu mierników do pomiarów napięcia w obwodach wysokorezystancyjnych, np. do pomiarów napięć na bazie tranzystora. Niewielka rezystancja wejściowa miernika powoduje w takim przypadku całkowitą zmianę punktu pracy tranzystora.  Wady tej nie mają mierniki uniwersalne elektroniczne. Wymagają one jednak zasilania: bateryjnego lub sieciowego. Od omówionych wcześniej różnią się przede wszystkim zastosowaniem wzmacniacza, w nowszych konstrukcjach z reguły na tranzystorach polowych. Zwiększa się dzięki temu czułość ustroju oraz rezystancja wejściowa. Rezystancja wejściowa wynosi zazwyczaj kilka megaomów i jest zwykle niezależna do używanego zakresu pomiarowego. Ponadto przy pomiarach zmiennoprądowych stosuje się specjalne układy tzw. prostowników idealnych, zapewniających uzyskanie podziałki liniowej, nawet przy pomiarach napięć zmiennych rzędu pojedynczych miliwoltów (na pełne wychylenie). Całkowicie odmienną grupę mierników uniwersalnych stanowią uniwersalne mierniki cyfrowe. Mają one, w porównaniu ze wskazówkowymi, szereg zalet. Należy do nich przede wszystkim bezpośredni odczyt wartości liczbowej przy dużej dokładności pomiarów oraz bardzo duża rezystancja wejściowa. Nowoczesne rozwiązania układowe sprawiają, że pobór prądu przez obwody miernika, wykonanego za pomocą układów scalonych wielkiej skali integracji i wskaźników ciekłokrystalicznych, jest znikomy, co umożliwia kilkusetgodzinną pracę miernika bez konieczności wymiany baterii.