Czujniki położenia

Pomiary położenia ( czyli również przesunięcia, odległości) należą do najczęściej wykonywanych pomiarów w technice. Przykładami różniących się jakościowo pomiarów położenia mogą być: nieniszczący pomiar grubości powłok lakierniczych, pomiary poiomu cieczy w zbiornikach otwartych i zamkniętych, pomiar odległości urządzeń, pomiar przesunięcia stołu wiertarki automatycznej. Jednostką przesunięcia liniowego jest metr, lecz w powszechnym użyciu jest milimetr. Jednostką przesunięcia kątowego jest radian (rad). Czujnikami położenia o sygnale wyjściowym w postaci ciśnienia są wzmacniacze pneumatyczne lub hydrauliczne. Najpowszechniej używane czujniki położenia dają na wyjściu sygnał elektryczny napięcia stałego lub przemiennego. Są to z reguły czujniki parametryczne, tzn. takie, w których przesunięcie wpływa na łatwy do zmierzenia parametr obwodu elektrycznego - rezystancję, pojemność, indukcyjność własną lub wzajemną. Obwód pomiarowy musi wtedy zawierać źródło napięcia zasilania.