Centrum LM - Elektronika, Automatyka, Mechatronika

Czym są komputery panelowe?

komputery paneloweKomputer panelowy, to nic innego jak klasyczny komputer z dodatkowym zintegrowanym wyświetlaczem dotykowym. Obecnie komputery panelowe, najczęściej utożsamiane są właśnie z monitorami dotykowymi, ponieważ doskonale łączą w sobie funkcjonalność zwykłego komputera i monitora.

Komputery panelowe najczęściej wykorzystywane są jako terminale operatorskie lub jako klasyczne stacje robocze.

Więcej…

   

Wskaźniki jakości regulacji

Wskaźników jakości regulacji jest wiele. Część służy do oceny przebiegów przejściowych sygnały wyjściowego po wystąpieniu zakłócenia lub zmianie wartości zadanej, inne dotyczą właściwości układów w stanie ustalonym, niektóre ujmują łącznie właściwości w stanach przejściowych i w stanie ustalonym. W praktyce o przydatności poszczególnych wskaźników jakości regulacji decydują przesłanki fizyczne.

Więcej…

   

Czujnik

Wraz z rozwojem technologii istnieje konieczność pomiaru coraz większej liczby wielkości. Faktem jest, że niektóre wielkości fizyczne w szczególny sposób nadają się do wykorzystania w roli nośników informacji (sygnałów). Wielkościami tymi są przede wszystkim siła, przesunięcie, siła elektromotoryczna, rezystancja, częstotliwość, liczba impulsów, a ich zaletami są łatwość konstrukcji urządzeń do odczytu wskazań oraz łatwość wykonywania na tych sygnałach operacji matematycznych: dodawania, mnożenia itd.

Więcej…