Automatyka

Obiekt regulacji

Układ podlegający każdemu sterowaniu nazywa się obiektem sterowania. Jeśli zaś sterowanie odbywa się w układzie ze sprzężeniem zwrotnym, czyli w układzie zamkniętym, to mówimy o regulacji  i danym procesie technologicznym  jako o obiekcie regulacji.  Dla proc technologicznych zwykle wiadomo, jaki jest pożądany przebieg wielkości wyjściowych. Realizacja tego zadanego przebiegu to cel sterowania. Cechą wyróżniającą procesy technologiczne wśród układów jest poważny wpływ zakłóceń, tzn. sygnałów, których obecność utrudnia realizację sterowania.

Więcej…

   

Obiekty statyczne i astatyczne

Analizę właściwości dynamicznych procesów dogodnie jest rozpocząć od klasyfikacji obiektów regulacji. Zasadniczo wyróżniamy obiekty statyczne i obiekty astatyczne. Odpowiedź na skok jednostkowy obiektu statycznego ma stałą wartość ustaloną. Dla obiektów astatycznych odpowiedź skokowa jest w stanie ustalonym przebiegiem narastającym. Obiekt statyczny charakteryzuje się następującymi parametrami dynamicznymi:

- zastępczą stałą czasową T

- opóźnieniem T0

Współczynnik wzmocnienia statycznego obiektu oblicza się jako stosunek wartości ustalonych sygnału wyjściowego do wejściowego.

Więcej…