Czujniki temperatury

Potrzebom przesyłania sygnałów na większe odległości odpowiadają czujniki rezystancyjne i termoelektryczne. W termometrach rezystancyjnych wykorzystuje się zależność rezystancji przewodników i półprzewodników od temperatury. Zastosowanie w przemyśle znalazły czujniki rezystancyjne: platynowe, niklowe i miedziane. Czujniki nawija się odpowiednim drutem na korpusie izolacyjnym i umieszcza się, w zależności od przewidywanych warunków pracy, w obudowach ceramicznych lub metalowych, izolowanych od obudowy.

O właściwościach użytkowych czujników w szerszym zakresie temperatur mówią ich charakterystyki temperaturowe, czyli statyczne zależności rezystancji od temperatury. Czujniki platynowe mogą pracować w zakresie -200 do +800°C, a ich charakterystyki są prawie liniowe, czułość stosunkowo mała, mają dużą powtarzalność pomiarów. Czujniki niklowe charakteryzują się węższym zakresem temperatur mierzonych, większą nieliniowością, lecz mają lepszą czułość i są tańsze od platynowych. Czujniki miedziane stosuje się w wąskim zakresie temperatur -50 do +150°C.