Wzmacniacze dużych sygnałów

W odróżnieniu od wzmacniaczy małych sygnałów, gdzie elementy wzmacniające pracują w małym obszarze pola charakterystyk i można traktować je w przybliżeniu jako liniowe, wzmacniacze dużych sygnałów pracują przy sygnałach zmiennych o poziomach porównywalnych z napięciami zasilania. W takim przypadku zaczynają odgrywać zasadniczą rolę nieliniowości charakterystyk. Ponadto we wzmacniaczach dużych sygnałów istotne jest na ogół uzyskanie dużej mocy przebiegów zmiennych. Elementy czynne pracują więc w warunkach dużych obciążeń, blisko swych parametrów granicznych.

Znaczną rolę zaczyna odgrywać sprawność wzmacniacza, a więc ilość mocy traconej w elementach czynnych i związane z tym warunki temperaturowe. Nadmierna ilość mocy wydzielona w złączach, głównie w kolektorze, może prowadzić do zniszczenia tranzystora. Dlatego też regułą jest stosowanie we wzmacniaczach radiatorów, zwiększających zdolność odprowadzania ciepła z tranzystorów do otoczenia.