Dioda Zenera

W diodach Zenera jest wykorzystywane zjawisko lawinowego narastania prądu w pobliżu maksymalnego napięcia wstecznego. Specjalna technologia tych diod sprawia, że zjawisko przebicia jest powtarzalne i nie prowadzi do zniszczenia diody, jeżeli nie zostanie przekroczona wartość dopuszczalna prądu wstecznego, zwanego w tym przypadku prądem Zenera - Iz. Wartość napięcia, dla którego następuje przebicie nazywamy napięciem Zenera Uz. Nachylenie charakterystyki w obszarze przebicia jest bardzo duże. Dioda przypomina więc w pewnym sensie źródło napięciowe idealne, gdzie napięcie nie zależy od wartości płynącego prądu. Zależność temperaturowa napięcia Zenera jest niewielka, a dla pewnych wartości Uz (rzędu 5..7 V) jest bliska zera.

Wartości napięcia przebicia zawierają się w granicach od ok. 3 V do nawet 150 V. Podstawowym parametrem określającym diody Zenera jest napięcie Zenera Uz i jego współczynnik temperaturowy. Ponadto definiowana jest wartość dopuszczalnej mocy strat w diodzie Ps.  Z niej wynika dopuszczalna wartość prądu Zenera Izm. Tolerancja Uz diod Zenera to na ogół 5-20%.