Transformator

Odrębną grupę elementów indukcyjnych stanowią transformatory. Transformator składa się z co najmniej dwóch uzwojeń, sprzężonych magnetycznie. Energia, poprzez pole magnetyczne, jest przekazywana z uzwojenia pierwotnego do wtórnego. Ilość przekazywanej energii zależy od wartości sprzężenia, o której decyduje wzajemne położenie uzwojeń i ewentualne zastosowanie wspólnego rdzenia. Stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego do pierwotnego nazywamy przekładnią zwojową transformatora. Jest ona w pewnych warunkach równa przekładni napięciowej, tzn. stosunkowi uzyskiwanego napięcia wtórnego do napięcia przykładanego do uzwojenia pierwotnego. Równość ta jest zachowana wówczas, gdy w uzwojeniu wtórnym nie płynie prąd.

Przepływ prądu w tym uzwojeniu sprawia, że ze względu na spadki napięć na rezystancjach uzwojeń, stosunek ten nieco się zmniejsza. Transformator powinien przekazywać energię z jak najmniejszymi stratami. W tym celu stosujecie wspólne dla obu uzwojeń rdzenie, zwiększające sprzężenie magnetyczne. Jedynie w zakresie wielkich częstotliwości stosuje się niekiedy transformatory bezrdzeniowe. Ze względu na specyfikę stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych transformatory dzielimy na elementy małej i wielkiej częstotliwości.