Układy regulacji

W analogowych UAR informację podaje najczęściej poziom energetyczny sygnału. W układach cyfrowych poziomy energetyczne służą tylko do rozróżniania stanów umownych (liczb). Procesy technologiczne mają zwykle wiele wejść i wyjść: na przykład jeden strumień surowca może się charakteryzować temperaturą, składem chemicznym, wilgotnością - jeśli każda z tych wielkości wpływa na parametry sygnałów wyjściowych i może ulegać zmianom, to wszystkie te wielkości mogą i być powinny sygnałami wejściowymi. Jako sygnały sterujące wybiera się tylko niektóre, te za pomocą których najłatwiej można wpływać na sygnały wyjściowe.

Pozostałe  sygnały  zmienne,  wpływające na  sygnały wyjściowe nazywa się sygnałami zakłócającymi. Ten rodzaj  zakłóceń może być w razie potrzeby mierzony. Istnieje też inny rodzaj zakłóceń, których wielkość, ważność, wpływ i miejsce oddziaływania na proces jest trudne do określenia. Przykładem zakłócenia mierzalnego może być zmiana wilgotności surowca, a niemierzalnego zmiana aktywności katalizatora w reaktorze chemicznym. Po sformułowaniu modelu procesu, na przykład równania wiążącego wielkości wejściowe i wyjściowe, dąży się do wyznaczenia (identyfikacji) parametrów, na przykład współczynników równania.

Czym są komputery panelowe?

komputery paneloweKomputer panelowy, to nic innego jak klasyczny komputer z dodatkowym zintegrowanym wyświetlaczem dotykowym. Obecnie komputery panelowe, najczęściej utożsamiane są właśnie z monitorami dotykowymi, ponieważ doskonale łączą w sobie funkc

Czym jest agregat prądotwórczy?

Agregat prądotwórczyW dzisiejszych czasach ludzie są uzależnieni od energii elektrycznej i wielu nie wyobraża sobie bez niej życia. Jest to spowodowane, gdyż wszystkie najnowsze technologie(telewizory, radia, komputery itd.) są nią zasilane. Tak napr