Regulator

Zadaniem regulatora Jest wytworzenie przebiegu sygnału wejściowego dla procesu na podstawie uchybu między wartością zadaną i rzeczywistą wielkości wyjściowej. A zatem regulator jest układem, który na podstawie sygnału wyjściowego z elementu pomiarowego oraz dodatkowego sygnału przenoszącego informację o wartości żądanej wytwarza sygnał oddziałujący poprzez element wykonawczy na wartość sygnału wejściowego.
Regulatory spełniające swoją funkcję tylko przy użyciu energii pochodzącej od elementu pomiarowego noszą nazwę regulatorów bezpośredniego działania.

Bardziej złożone, tzw. regulatory działania pośredniego korzystają z energii pochodzącej od źródła dodatkowego. Zależnie od charakteru nośnika energii zwane są wtedy regulatorami pneumatycznymi, hydraulicznymi lub elektrycznymi. Regulatory mogą być stałowartościowe, tzn. takie, w których wartość zadana jest stała w czasie. Mogą też być regulatory programowe lub nadążne. Do regulacji typowych procesów przemysłowych używa się regulatorów wyspecjalizowanych, współpracujących ze ściśle określonym elementem pomiarowym i wykonawczym. Regulatory uniwersalne — wykorzystujące standardowe postaci sygnałów mogą współpracować z rozmaitymi obiektami. Sposób, w jaki regulator reaguje na sygnał uchybu regulacji nazywa się algorytmem regulatora. Najprostsze algorytmy zapewniają działanie proporcjonalne (P), całkujące (I) oraz różniczkujące (D) i ich połączenia.

 

Czym są komputery panelowe?

komputery paneloweKomputer panelowy, to nic innego jak klasyczny komputer z dodatkowym zintegrowanym wyświetlaczem dotykowym. Obecnie komputery panelowe, najczęściej utożsamiane są właśnie z monitorami dotykowymi, ponieważ doskonale łączą w sobie funkc

Czym jest agregat prądotwórczy?

Agregat prądotwórczyW dzisiejszych czasach ludzie są uzależnieni od energii elektrycznej i wielu nie wyobraża sobie bez niej życia. Jest to spowodowane, gdyż wszystkie najnowsze technologie(telewizory, radia, komputery itd.) są nią zasilane. Tak napr